بخش خدمات


هوش تجاری در حوزه سلامت

پیاده‌سازی سیستم‌های هوش تجاری سلامت به جنبه‌های ضروری بیمارستان‌ها و مراکز درمانی کشـورهای در حال توسعه تبدیل شده است. دلایل زیادی وجود دارد که سازمان های بهداشتی و درمانی در حال انتخاب سیستم های هوش تجاری در سازمان خود می‌باشند. یکی از این دلایل رشد بی وقفه صنعت سلامت می باشد و مراکز سلامت دائما به دنبال راه‌حل‌های جدیدی برای افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها می‌باشند. داده‌های تولید شده در حوزه سلامت بسیار وسیع بوده که می توان از طریق آنها به اطلاعات وسیعی نیز دست یافت. نرم افزارهای حوزه سلامت یک منبع جدید برای دریافت اطلاعات بیماری می‌باشند و رسانه‌های اجتماعی امکان دسترسی به اطلاعات وضعیتی بیمار را فراهم کرده‌اند. از این رو، اکثر اطلاعات سیستم‌های هوش تجاری در این حوزه می‌توانند یک دید عالی نسبت به وضعیت بیمار، تاثیرات داروها و روند درمان بیماری را تولید کنند.

هوش تجاری در حوزه خدمات مدیریت پروژه و مهندسی

در اغلب سازمانهای پروژه محور بخش انبوهی از اطلاعات مرتبط با پروژه ها در سیستمهای جانبی سازمانی از قبیل سیستمهای حسابداری، پرسنلی،CRM  و غیره پراکنده هستند. در اینگونه سازمانها می‌توان با توسعه سیستم‌های BI  یک انباره داده (Data Warehouse)  جهت یکپارچه سازی تمامی اطلاعات از تمامی سیستمهای اطلاعاتی سازمانی تشکیل داد و با طراحی پایگاه‌های داده ای امکان تحلیل اطلاعات به صورت یکپارچه در سازمان به وجود می‌آید. و نتایج گزارشات تحلیلی به صورت انواع نمودارها و گیچ ها در داشبوردها قابل مشاهده خواهد بود.


مشتریان این بخش: