بخش تولید


هوش تجاری در حوزه نفت و انرژی

ساختار زنجیره تامین در صنایع نفت و گاز خاص  و پیچیده است. و درگیر سرمایه‌گذاری‌ مشترک، ریسک مشترک و قراردادهای تامین مالی با بسیاری از سازمانها است. بنابراین مدیریت این صنعت بسیار چالش‌برانگیز است.
نرم‌افزارهای هوش تجاری صنایع نفت و گاز، در موارد زیر می‌تواند به افراد و سازمان‌ها کمک ‌کند تا بهتر، سریعتر و آگاهانه‌تر تصمیم بگیرند:
  • دسترسی به اطلاعات به موقع، دقیق و نامتناقض از منابع مختلف برای درک و مدیریت عملکرد
  • تجسم چگونگی هزینه و کارایی کل زنجیره تامین برای درک بهتر هدف نهایی سازمان و بهبود عملکرد و بهینه سازی هزینه‌ها
  • شبیه سازی اثرات تغییرات با استفاده از سناریوهای پیش بینی
  • تجزیه و تحلیل نگهداری و تعمیرات و قطعی برق و.. که توسط تامین‌کنندگان مختلف در حال اجرا بوده است، برای بهبود عملکرد و کارایی
  • نظارت بر هرگونه حوادث ایمنی و سلامت و زیست‌محیطی مربوط به زنجیره تامین به منظور کاهش خطرات

هوش تجاری در حوزه صنایع و معادن

امروزه اهمیت بخش معدن و معدن کاری در کشور ایران بر کسی پوشیده نیست چرا که این بخش و صنایع جنبی آن می‌تواند بعنوان یکی از مهم‌ترین مسیرهای رسیدن به توسعه پایدار کشور باشد که در این راستا توجه هم زمان به مسائل اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی معادن لازم است. کاربرد هوش تجاری در حوزه‌های مالی، مدیریت انرژی، ایمنی و بهداشت محیط کار، نگهداری و تعمیرات، انبار و سفارشات این امکان را به کارشناسان و مدیران بخش صنعت و معدن می‌دهد که  با بکارگیری شاخص‌های عملکرد و اخذ خروجی‌های مناسب کمی بر وضعیت زیرمجموعه‌های خود اشراف داشته و اقدامات لازم را جهت بهبود وضعیت فعلی در هریک از بخش‌های ذکر شده انجام دهند.


مشتریان این بخش: