محصولات سفارشی

خوشبختانه امروزه محصولات سفارشی‌سازی شده هوش تجاری و پشتیبانی تصمیم‌گیری مبتکران سیستم کاوش، توانسته است پاسخگوی بخشی از نیازهای مدیران فعال در بخش‌های تولید، خدمات و مالی باشد. لازم به ذکر است سامانه‌های هوش تجاری، سفارشی سازی شده می‌باشند و از بخشی به بخش دیگر و شرکتی به شرکت دیگر می‌تواند متفاوت باشد. یک سری از شاخص‌ها استاندارد بوده و به احتمال زیاد برای همه مدیران مهم می‌باشند ولی یک سری شاخص‌ها با توجه به اهداف و استراتژی‌ها و سلایق مدیران هر شرکتی، خاص آن شرکت می‌باشد. همچنین پایگاه داده‌های موجود در هر شرکت و سازمانی خاص خود او بوده و از سازمانی به سازمان دیگر تغییر می‌کند. لذا به سامانه‌های هوش تجاری نمی‌توان به دید یک محصول آماده نگاه کرد و می‌بایست برای هر شرکت یا سازمانی بومی‌سازی صورت گیرد.