داستان موفقیت شرکت بیمه البرز

    شرکت بیمه البرز به عنوان یکی از بزگترین مجموعه‌های بیمه ای کشور که در اکثر رشته‌های بیمه‌ای فعال می‌باشد، نیاز به داشتن سامانه‌های هوش تجاری و پشتیبانی تصمیم‌گیری را از چندین سال قبل احساس نموده و چندین پروژه با چندین پیمانکار نیز اجرا نموده بود که متاسفانه هیچ کدام از آنها به بهره برداری نرسیده بود. این شرکت مفتخر بوده است که از مرداد ماه سال 1396، مجددا به عنوان پیمانکار در خدمت این مجموعه معظم بوده و فاز اول از پروژه سامانه جامع هوش تجاری و پشتیبانی تصمیم گیری بیمه را در رشته مدیریت خودرو که بخش قابل توجه از گردش مالی این شرکت را شامل می شود شروع نماید.

   شرکت بیمه البرز به عنوان یکی از بزگترین مجموعه‌های بیمه ای کشور که در اکثر رشته‌های بیمه‌ای فعال می‌باشد، نیاز به داشتن سامانه‌های هوش تجاری و پشتیبانی تصمیم‌گیری را از چندین سال قبل احساس نموده و چندین پروژه با چندین پیمانکار نیز اجرا نموده بود که متاسفانه هیچ کدام از آنها به بهره برداری نرسیده بود. این شرکت مفتخر بوده است که از مرداد ماه سال 1396، مجددا به عنوان پیمانکار در خدمت این مجموعه معظم بوده و فاز اول از پروژه سامانه جامع هوش تجاری و پشتیبانی تصمیم گیری بیمه را در رشته مدیریت خودرو که بخش قابل توجه از گردش مالی این شرکت را شامل می شود شروع نماید.

خوشبختانه با عزم جدی کارفرمای محترم و تلاش مهندسین شرکت کاوش توانستیم سامانه هوش تجاری و پشتیبانی تصمیم گیری رشته خودرو را تا آذر ماه سال 96 به بهره برداری برسانیم و در ادامه با توجه به استقبال مدیران و اعتماد واحد محترم فناوری اطلاعات این شرکت به مجموعه مبتکران سیستم کاوش، طراحی و پیاده سازی سامانه در رشته های بیمه ای دیگر نیز در فاز دوم از اسفند ماه سال 96 به این مجموعه ابلاغ گردیده است.