داستان موفقیت شرکت تولیدی پلاستیران

این شرکت مفتخر بوده است از ابتدای سال 95 پروژه سامانه هوش تجاری و پشتیبانی تصمیم گیری را در این شرکت تولیدی شروع نماید و با رویکرد مدیریت زنجیره تامین، به طراحی و پیاده سازی این سامانه بپردازد. در حال حاضر ماژول‌های فروش، مراقبت از مشتریان، خرید، انبار، محصولات و تولید در این سامانه پیاده‌سازی شده است. مهمترین نکات در موفقیت این پروژه داشتن رویکرد تحلیلی مدیریت زنجیره تامین و خواندن از سامانه‌های مختلف بدون تغییر در آنها، می‌باشد.