سامانه هوش تجاری اتحادیه مرکزی تعاونی‌های مصرف کارگران ایران

بهره‌برداری از سامانه هوش تجاری در اتحادیه مرکزی تعاونی‌های مصرف کارگران ایران (امکان)

 سامانه هوش تجاری   اتحادیه مرکزی تعاونی‌های مصرف کارگران ایران (امکان)

شامل :

  • داشبورد مدیریت خرید 
  • داشبورد مدیریت  فروش
  • داشبورد مدیریت انبار

توسط کارشناسان شرکت مبتکران سیستم کاوش  تکمیل و راه اندازی شده‌است.

 

اتحادیه امکان وظیفه تأمین و توزیع کالا به تعاونی‌های مصرف کارگران در سطح کشور را به عهده دارد، از این‌رو داشبورد مدیریت زنجیره تامین این اتحادیه که متشکل از کلیه داده‌های خرید، فروش و انبار شعب سراسر کشور می‌باشد بروز شده و در دسترس مدیران محترم امکان قرار گرفت.