سامانه نظارت و پشتيبانی خدمات هوش تجاری مشتريان کاوش

به منظور يکپارچه سازی و تجميع خدمات و همچنين  نظارت 7 /24 بر حسن اجرا و عملکرد سامانه های هوش تجاری کاوش ، با تلاش همکاران تيم فني این شرکت، سامانه پشتیبانی خدمات هوش تجاری کاوش به آدرس supportbi.ir راه اندازی شد.

از این تاریخ مشتریان کاوش می‌توانند از طریق پورتال درخواست پشتیبانی خود را ارسال کنند و کارشناسان از همین طریق درخواست‌ها را مشاهده و پیگیری می‌کنند. این سامانه به بهبود و تسریع فرایند پیگیری مشکلات مشتریان کمک شایانی خواهد کرد.