دوره آموزشی هوش تجاری در شرکت ملی مس

پیرو راه‌اندازی سامانه هوش تجاری کاوش شرکت ملی مس در حوزه تولید، یک دوره آموزشی 30 ساعتی هوش تجاری، در دو فاز مقدماتی و پیشرفته با حضور کارشناسان محترم آن شرکت در محل کارفرمای محترم، برگزار و به پایان رسید. هدف از برگزاری این دوره، انتقال دانش فنی پروژه انجام شده و آموزش نحوه توسعه آن بود.