رونمایی از داشبورد دوزبانه شرکت فومن شیمی

شرکت مبتکران سیستم  کاوش  با برگزاری جلسه‌ای در حضور مدیرعامل محترم مجموعه شرکت‌های فومن شیمی از داشبورد فروش طراحی شده در دو زبان فارسی و انگلیسی رو نمایی کرد.

در طی این جلسه توسعه داشبورد در شرکت‌های کاسپین و دقیق شیمی در دستور کار قرار گرفت.