پیاده‌سازی سامانه جامع تحت وب مدیریت پروژه سازمان اقتصادی کوثر

قرارداد پروژه پیاده‌سازی سامانه جامع تحت وب مدیریت پروژه سازمان اقتصادی کوثر در شهریور ماه منعقد و اجرای پروژه آغاز شد.

  سازمان اقتصادی کوثر یک هلدینگ سرمایه گذاری چند رشته‌ای است که هم اکنون در قالب حوزههای کسب و کار مشتمل بر کشاورزی و صنایع غذایی، خدمات مالی و سرمایه گذاری، برق و انرژی ، خدمات فنی و مهندسی، ساختمان و خدمات وابسته، بهداشت و سلامت، بازرگانی و لجستیک و صنایع الکترونیکی و 33 شرکت فعال فعالیت دارد. با توجه به حجم پروژه‌های اجرایی و طرح‌های سرمایه‌گذاری متناسب با ماموریت و وظایف محوله واحدهای تخصصی، مدیریت یکپارچه پروژه ها با لحاظ اهداف پروژه و فرایندهای اجرایی یکی از مهمترین اهداف سازمان در بخش منابع سازمانی و مدیریتی بود که منجر به انعقاد قرارداد با شرکت مبتکران سیستم کاوش گردید. با یاری خداوند و تلاش پرسنل کاوش، پروژه حداکثر تا مدت یک سال به پایان و بهره‌برداری خواهد رسید.