بهره‌برداری از نرم‌افزار تامین قطعات در شرکت کادک

پروژه استقرار نرم افزار تامین قطعات شرکت طراحی و مهندسی قطعات کرمان خودرو (کادک) در مرداد ماه 97 به پایان رسید و مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

 کارشناسان شرکت کاوش با مستندسازی فرایندهای این مجموعه و سپس طراحی و پیاده‌سازی نرم‌افزار تامین قطعات مطابق با آن فرایندها، در جهت تسریع انجام فرایندها و بهینه شدن گردش کارها و بهبود خدمت‌رسانی به مشتریان، تلاش کردند.