داشبورد مدیریت گوشت گرم  شرکت پشتیبانی امور دام کشور راه اندازی شد

پس از برگزاري جلسات اوليه با واحد توزيع فرآورده هاي شرکت پشتيباني امور دام (مديريت جناب آقاي مهندس جعفري)، اين شرکت به طراحي و پياده سازي داشبورد و سامانه هوش تجاری مربوط به اين واحد نمود و در جلسه اي با حضور تيم اين واحد نرم افزار هوش تجاری تهيه شده، ارائه گرديد.

شرکت مبتکران سیستم کاوش به جمع شرکتهای دانش بنیان در حوزه هوش تجاری پیوست

کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و نظارت بر اجرا زیر نظر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، شرکت نرم افزاری مبتکران سیستم کاوش را به عنوان شرکت دانش بنیان و محصولات داشبورد مدیریت، جمع آوری اطلاعات و سامانه های هوش تجاری کاوش را به عنوان محصولات دانش بنیان این شرکت تایید نمود.