سامانه هوش تجاری کاوش
شرکت مبتکران سیستم کاوش با ارائه سامانه هوش تجاری وهوشمند سازی کسب وکار بدون صرف هزینه وزمان استقرار سیستم های جامع سازمانی اهداف آن را در سازمانها محقق می سازد

ارزش افزوده

ارزش واقعی سازمانتان را با تبدیل داده ها به اطللاعات با کمک  ابزارهای کاوش مشهود کنید.

نظارت 360 درجه

 نظارت و تحلیل 360 درجه از تمام زوایای سازمان خودرا با ابزارهای کاوش بدست می آورید.

تجمیع اطلاعات

مهم نیست شما در چه نرم افزاری داده های خود را نگه می دارید، کاوش آنها را برای شما تجمیع می نماید.

اخبار کاوش

داشبورد مدیریت راهی برای تجمیع و تحلیل با ارزش ترین دارایی سازمان شماست .

با استفاده از ابزارهای مدیریتی کاوش داده های سازمان خود را در هر شکل و هرنرم افزاری که دارید تجمیع نموده و بهتر تصمیم بگیرید.

خدمات ما

0/7
اطلاعات مرتبط با خدمات مارا در این قسمت مشاهده می کنید
تیم تحلیل کاوش شما را در شناسایی و بررسی شاخص‌های کلیدی عملکرد در سازمان  و ارائه بهترین نمونه‌های انجام شده برای افرایش عملکرد همراهی می‌کند.
تجمیع تمام منابع اطلاعاتی سازمان شما را به طور کامل عهده داریم
پیاده‌سازی کلیه داشبوردها و شناسنامه‌های تولید شده توسط تیم تحلیل به طور کامل برعهده ماست
نیاز به پشتیبانی و توسعه جزء لاینفک ابزارهای نرم افزاری است. ما هم این حضور را حداقل  تا 120ماه تضمین می‌کنیم.

داستان‌های موفقیت


واقعیت ها

داده ها در هر سازمانی جز باارزش ترین سرمایه های آن سازمان می باشند که بدلیل نامشهود بودن بعضا  مورد استفاده قرار نمیگیرند.کاوش ماموریت ذاتی خود را از بدو تاسیس بر کشف، تجمیع،یکپارچه سازی، تحلیل و تحویل اطلاعات بدست آمده از این داده ها می داند

0
جعبه ابزار

0+
نرم افزارهای متصل شده
0+
مدیر سازمان
0
پروژه ها